ON-LINE TEST Z ANGLIČTINY (on-line english entrance Test)


Na zodpovězení všech 100. otázek máte přesně 60 minut.

Po označení vššech odpovědí klikněte na " = vyhodnocení testu = ".

Při překročení časového limitu, bude test automaticky ukončen a vyhodnocen. Nezodpovězené otázky budou označeny jako nesprávné.