INFORMACE O NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍCH JAZYKOVÝCH ZKOUŠKÁCH:

ZD (LEVEL B-1 - B-2) — (Das Zertifikat Deutsch) — složením zkoušky ZD účastníci prokazují, že mají solidní základní znalosti německé hovorové řeči, které jim umožňují orientovat se jazykově ve všech důležitých každodenních situacích. Jsou schopni porozumět běžnému rozhovoru a zúčastnit se ho. Taktéž jsou schopni vyjádřit ústně i písemně běžné záležitosti, jakož i porozumět textům z oblasti každodenního života. Tyto znalosti a schopnosti lze získat intenzivními kurzy v rozsahu 400 —600 vyučovacích hodin (podle výchozího stupně znalosti). Zertifikat Deutsch nahrazuje od 1. 1. 2000 Zertifikat Deutsch als Fremdsprache. ZD je uznávanou zkouškou po celém světě jako prokázání základních znalostí německého jazyka. V Německu se tato zkouška požaduje při žádosti o německou státní příslušnost.

ZMP (LEVEL C-1)— (Zentrale Mittelstufenprüfung) — složením zkoušky ZMP prokazují účastníci znalosti německého jazyka na vysoké úrovni, ukazují, že se umějí adekvátně vyjadřovat v cizím jazyce v  oblasti soukromého, veřejného i profesního života, že jsou schopni rozumět tematicky náročnému autentickému textu a odpovídajícím způsobem se k němu vyjádřit. V rámci intenzivních kurzů lze získat znalosti a  schopnosti, které jsou potřebné ke zkoušce v cca 1200 vyučovacích hodinách. Obsahová úroveň zkušebních témat se orientuje na znalosti čtenáře novin se všeobecným vzděláním. K porozumění zkušebních textů nejsou potřebné znalosti odborné ani z historie, předpokladem je však obecná orientace v celoevropském světě. ZMP je uznávanou zkouškou po celém světě a prokazuje znalosti jazyka na všeobecné jazykové úrovni, na stupni velmi pokročilý. Vysvědčení o absolvování zkoušky ZMP osvobozuje na řadě německých vysokých škol od skládání přijímacích zkoušek z  jazyka.

ZOP (LEVEL C-2) — (Zentrale Oberstufenprüfung) — je zkouškou ke zjištění diferencovaných všeobecných znalostí němčiny a je na úrovni obtížnosti KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom — středně pokročilí). ZOP testuje jazykové chování během širokého tematického a situačního spektra. Od účastníků se očekávají značně diferencované jazykové prostředky, silné nuance při vyjadřování a široký repertoár idiomatického způsobu ve vyjadřování. Znalosti potřebné pro složení zkoušky lze získat v kurzu pro pokročilé v cca 800 vyučovacích hodinách. Složením zkoušky ZOP prokazují účastníci zvládnutí německého standardního jazyka. Prokazují, že jsou schopni porozumět jazykově obtížnému autentickému textu s náročným obsahem, vyjádřit se věcně v písemné a ústní komunikaci. ZOP je uznávanou zkouškou po celém světě, jako prokázání všeobecných znalostí německého jazyka na úrovni pokročilý. Vysvědčení o složení zkoušky ZOP osvobozuje zahraniční uchazeče o studium na německých vysokých školách od vykonání přijímací zkoušky z jazyka.

TYP 23 — PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZD — DAS ZERTIFIKAT DEUTSCH

Tento přípravný kurz je určen všem studentům, kteří by rádi složili zkoušku Das Zertifikat Deutsch. Kurz je určen pro studenty s mírně pokročilou úrovní, kteří jsou seznámeni minimálně s učebnicemi SPRECHEN SIE DEUTSCH I a II, nebo s učebnicemi Němčina pro jazykové školy I a II. Po ukončení tohoto přípravného kurzu ZD mají účastníci solidní základní znalosti německé hovorové řeči, které jim umožňují orientovat se jazykově ve všech důležitýchvšedních situacích. Jsou schopni porozumět běžnému rozhovoru a zúčastnit se ho. Taktéž jsou schopni vyjádřit ústně i písemně běžné záležitosti, porozumět textům z oblasti každodenního života.

Studenti se během kurzu naučí:

• porozumět krátkým textům, delším textům (reportáže, zprávy, odborné texty apod.)
• porozumět inzerátům
• jazykové základy: gramatické, lexikální na základě osobního či úředního dopisu
• porozumět dialogu, interview, krátkému textu
• písemně projevovat: napsat osobní či úřední dopisy (faxy) dle zadání
• ústní projev: vést dialogy, monology, diskuse.