Absolventi kurzu se mohou přihlásit ke zkouškám D.E.L.E (Diploma de Español como Lengua Extranjéra). Jde o všeobecně uznávanou zkoušku organizovanou Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska a lze ji skládat ve 3 úrovních podle stupně pokročilosti.

CERTIFICADO INICIAL DE ESPAÑOL (C.I.E)

potvrzuje dostatečné ovládnutí jazyka k tomu, aby se student mohl uplatnit v situacích, které vyžadují elementární komunikaci.

CERTIFICADO BÁSICO DE ESPAÑOL (D.B.E)

potvrzuje dostatečnou lingvistickou kompetenci k tomu, aby se student mohl uplatnit v běžných životních situacích, které za normálních podmínek nevyžadují specializovaný způsob mluvy.

DIPLOMA SUPERIOR DE ESPAÑOL (D.S.E)

osvědčuje potřebnou jazykovou způsobilost studenta k tomu, aby se mohl uplatnit v situacích, které vyžadují vyspělý způsob používání španělského jazyka a znalost španělské kultury.

K těmto zkouškám je třeba se zapsat na španělském velvyslanectví
(160 00 Praha 6, Pevnostní 9, tel. 224 311 441).
Účastnický poplatek činí v současné době 1425 Kč nebo 1580 Kč.

Kontaktní adresa pro získávání podrobnějších informací:
Aula Virtual Cervantes
Celetná 13
110 00 Praha 1

TYP 22 — PŘÍPRAVNÝ KURZ K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM ZE ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA

Přípravný kurz ze španělského jazyka na mezinárodní zkoušku DELE má tři úrovně:

DELE 1 - ( LEVEL B-1)  — určená pro mírně až středně pokročilou úroveň
DELE 2 -(LEVEL B-2)— určená pro střední až pokročilou úroveň
DELE 3 - ( LEVEL C-1 - C-2) — určená pro pokročilou až vyšší pokročilou úroveň

Tyto přípravné kurzy Vám pomohou získat potřebné sebevědomí, které je nezbytné k úspěšnému složení zkoušky DELE ze španělského jazyka.