Jazykové kurzy :: Cambridgeské zkoušky (ESOL) z angličtiny

Mezininárodní jazykové centrum je řadu let přípravným centrem na mezinárodně  uznávané „CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY ( ESOL ).“

 

Náš cíl je Vás důkladně připravit na tyto prestižní zkoušky. V našem centru můžete absolvovat tyto přípravné kurzy v ranních, odpoledních i večerních hodinách. 

Budete-li chtít využít toho, že se na angličtinu budete chtít celoročně a intenzivně se připravovat a zlepšovat své dovednosti v tomto jazyce, tak Vám nabízíme jedinečnou možnost zakončit kurz mezinárodně uznávanými zkouškami zajišťovanými  “University of  Cambridge.” 

Spojte příjemné s užitečným a zároveň získejte velmi cenný doklad o vaší znalosti angličtiny. Tyto jazykové certifikáty jsou univerzitami a firmami široce uznávané. 

Zájemcům nabízíme přípravu na tyto úrovně zkoušek: KET, PET, FCE, CAE a CPE.

 

Rozsah hodin na přípravný kurz na zkoušky KET, PET a FCE je 2x2 hod týdně nebo 1 x 4 hod týdně.

Rozsah hodin na přípravný kurz na zkoušky CAE a CPE jsou 2 x 3 hod týdně.

 

Úspěšnost našich žáku je 99%.

 

Nyní probíhá ZÁPIS na veškeré přípravné kurzy na Cambridgeské zkoušky - ŠKOLNÍ ROK - ZÁŘÍ 2018.

Kurzy začínají od 17.9.2018.  MÍSTA JSOU OMEZENÉ !!!

Podrobný popis jednotlivých typu zkoušek, kurzů, rozvrh hodin a ceník.

 

R o z v r h   h o d i n - PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ NA CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY – NOVÝ ŠKOLNÍ ROK - ZÁŘÍ 2018

 ROZVRH JE POUZE ORIENTAČNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ CENTRUM SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU!!!

TYP 13 — PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZKOUŠKU KET - ÚROVEŇ 1 (LEVEL - A-2)

foto Key English Test (KET — úroveň 1—2) — Tento kurz je určen pro začátečníky až mírně pokročilé a je prvním krokem k postoupení dalších náročnějších cambridgeských zkoušek. Cílem je získat základní schopnost orientovat se v anglickém jazyce. Předpokladem je asi 180—200 hodin studia. Kurz obsahuje 144 hodin výuky a 40 hodin samostudia učebnice „Ready for KET“. Kurz probíhá vždy 2 × 2 hod./týdně nebo 1 × 4 hod./týdně. Po absolvování tohoto kurzu je student připraven složit mezinárodní zkoušku KET.

Místo konání: Mezinárodní jazykové centrum, Nám.Svobody 1, Frýdek-Místek, - 2. patro.
Počet studentů: 5-8 (max.9)
Trvání kurzu: 5 měsíců
Lektoři: čeští lektoři i rodilí mluvčí
Úroveň: začátečníci — vyšší pokročilí

TYP 13 — PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZKOUŠKU KET - ÚROVEŇ 1 (LEVEL - A-2) - 5 měs. kurz, 4 hod./týdně - ( ČESKÝ LEKTOR - RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00hod.ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně  

Cena při 6 – 9 osob =   5.800,-kč / semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 9 osob = 11.600,-kč / rok / = 144 hod./ rok

TYP 14 — PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZKOUŠKU PET - ÚROVEŇ 2 - ( LEVEL - B-1)

foto Preliminary English Test (PET — úroveň 2—3). Tento kurz je určen pro mírně pokročilé a obsahuje asi 2/3 látky na zkoušku FCE. Studium na této úrovni by mělo studenta připravit běžně komunikovat v anglicky mluvícím prostředí. Zkouška PET nesplňuje přijetí na anglické univerzity. Zkoušku (PET) doporučujeme studentům, kteří směřují k jazykové zkoušce (FCE), ale prozatím nemají ke složení zkoušky dostatek sebevědomí. Předpokladem je asi 380—400 hodin studia. Kurz obsahuje 144 hodin výuky a 40-60 hodin samostudia učebnice „Ready for PET.“ Po absolvování tohoto kurzu je student připraven složit mezinárodní zkoušku PET.

Místo konání: Mezinárodní jazykové centrum, Nám.Svobody 1, Frýdek-Místek, - 2. patro.
Počet studentů: 5-8 (max.9)
Trvání kurzu: 5 měsíců
Lektoři: čeští lektoři i rodilí mluvčí
Úroveň: začátečníci — vyšší pokročilí

TYP 14 — PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZKOUŠKU PET - ÚROVEŇ 2 - ( LEVEL - B-1) - 5 měs. kurz, 4 hod./týdně - ( ČESKÝ LEKTOR - RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00hod.ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně  

Cena při 6 – 9 osob =   5.900,-kč / semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 9 osob = 11.800,-kč / rok / = 144 hod./ rok

TYP 15 — PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZKOUŠKU FCE - ÚROVEŇ 3 - ( LEVEL - B-2)

foto First Certificate in English (FCE — úroveň 4—5). FCE je nejrozšířenější ze všech cambridgeských zkoušek na úrovni středně až vyšších pokročilých (na úrovni prvních dvou dílů učebnice Angličtina pro jazykové školy nebo na úrovni New Headway Intermediate - Upper-Intermediate). Hlavní náplní přípravného kurzu je rozšířit jazykové znalosti účastníka v oblasti četby,slovní zásoby, základních gramatických okruhů, psaného projevu, poslechu i konverzace natolik, aby úspěšně absolvoval zvolenou zkoušku. Tato zkouška je všeobecně uznávaná v oblasti obchodu a průmyslu, styku s veřejností, bankovnictví, vzdělávacích institucí atd. nejen ve Velké Británii, ale po celé Evropě. Předpokladem k dosažení této úrovně je asi 500—600 hodin studia. Kurz obsahuje 144 hodin/rok a 60—80 hodin samostudia z učebnice „Progress to First Certificate.“

Jazyková úroveň: po absolvování tohoto kurzu je student připraven ke složení zkoušky s potřebným sebevědomím ve znalosti jazyka. Složením této zkoušky účastník potvrzuje, že disponuje solidními základními znalostmi užívanými při běžné konverzaci. Je schopen zapojit se do různých rozhovorů, vyjádřit se jak písemnou, tak ústní formou pomocí gramaticky správných větných konstrukcí. Platnost: zkouška FCE je oficiálně uznávaná ve Velké Británii, ale i jinde v Evropě a stále více i v ČR. Certifikátem o jejím složení potvrzujete potenciálním zaměstnavatelům i spolupracovníkům vaše jazykové znalosti.

Místo konání: Mezinárodní jazykové centrum, Nám.Svobody 1, Frýdek-Místek, - 2. patro.
Počet studentů: 5-8 (max.9)
Trvání kurzu: 5 měsíců
Lektoři: čeští lektoři i rodilí mluvčí
Úroveň: začátečníci — vyšší pokročilí

TYP 15 — PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZKOUŠKU FCE - ÚROVEŇ 3 - ( LEVEL - B-2) - 5 měs. kurz, 4 hod./týdně - ( ČESKÝ LEKTOR - RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00hod.ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně  

Cena při 6 – 9 osob =   6.800,-kč / semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 9 osob = 13.600,-kč / rok / = 144 hod./ rok

TYP 16 — PŘÍPRAVNÝ KURZ NA CAE - ÚROVEŇ 4 - ( LEVEL - C-1)

Certificate in Advanced English (CAE — úroveň 6) je zkouška pro pokročilé studenty (na úrovni 3.—4. dílu učebnice AJ pro jazykové školy nebo New Headway - Upper intermediate - Advanced) a pro ty, kteří používají angličtinu v rozsáhlé míře v zaměstnání. Splňuje vstupní požadavek znalosti angličtiny většiny vysokých škol ve Velké Británii a Spojeném království. Náplní přípravného kurzu je rozšířit jazykové znalosti účastníků v oblasti slovní zásoby, složitějších jazykových struktur, psaného projevu, poslechu a konverzace natolik, aby posluchači úspěšně absolvovali zvolenou zkoušku. Jazyková úroveň: předpokladem pro získání certifikátu je schopnost používat jazykové struktury plynně, s kreativním přístupem a dokázat náležitě reagovat i na nepředvídané situace poměrně dlouhým a komplexním projevem.

Držitel tohoto certifikátu umí rozlišit a přizpůsobit své jazykové vyjadřování různým situacím, vyjádřit své názory v diskusi na požadované úrovni, číst a psát různé texty s rozlišením požadované formálnosti. Platnost: úspěšným vykonáním zkoušky CAE prokážete úroveň znalostí potřebných k vykonávání odborného zaměstnání a zároveň splníte vstupní požadavek znalosti angličtiny většiny univerzit ve Velké Británii i v dalších zemích. Předpokladem je studium celkem 216 hodin a to (2 × 3 hod.) týdně s předpokladem dalších 80 - 100 hodin samostudia z Učebnice „The Cambridge CAE Course.“

Místo konání: Mezinárodní jazykové centrum, Nám.Svobody 1, Frýdek-Místek, - 2. patro.
Počet studentů: 5-8 (max.9)
Trvání kurzu: 5 měsíců
Lektoři: čeští lektoři i rodilí mluvčí
Úroveň: začátečníci — vyšší pokročilí

TYP 16 — PŘÍPRAVNÝ KURZ NA CAE - ÚROVEŇ 4 - ( LEVEL - C-1) - 5 měs. kurz, 6 hod./týdně - ( ČESKÝ LEKTOR - RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí 7.30 - 9.45 hod. + středa – 9.00 - 11.15.ranní studium 2 x 3 / týdně    

B/ středa – 12.15 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.45 hod.- odpolední studium / 2x3 hod. / týdně    

Cena při 6 – 9 osob =   9.900,-kč / semestr / celk. 108 hod./ semestr

Cena při 6 – 9 osob = 19.800,-kč / rok / = 216 hod./ rok

TYP 17 — PŘÍPRAVNÝ KURZ NA CPE — ÚROVEŇ 5 - (LEVEL - C-2)

Tento kurz je určen pro velmi pokročilé studenty (na úrovni 4. dílu učebnice AJ pro jazykové školy a více nebo Cambridge Proficiency - Advanced), kteří používají angličtinu ve velmi rozsáhlé míře v zaměstnání. Přípravný kurz na Certificate of Proficiency in English (CPE) vás nejen připraví, ale vám i pomůže nabýt potřebné sebevědomí v jazyce. Je nejsložitější zkouškou z anglického jazyka, uznávanou univerzitami ve Spojeném království, ve velkém počtu univerzit v ostatních anglicky mluvících zemích a v širokém měřítku obchodními a akademickými institucemi v zahraničí.

Očekává se, že studenti na této úrovni mají slovní zásobu přibližně 7-10 tisíc slov a jsou na takové úrovni, že mohou mluvit plynule na jakékoliv téma s minimálním počtem gramatických chyb, s perfektní výslovností blízké rodilému mluvčímu. Mají schopnost rozvíjet svůj jazyk v akademických okruzích jako např. v žurnalistice, literatuře, ve filmu atd.

Účelem přípravného kurzu je rozšířit jazykové znalosti účastníků v oblasti slovní zásoby, složitějších jazykových struktur, psaného projevu, poslechu a konverzace natolik, aby úspěšně absolvovali zvolenou zkoušku. Držitel tohoto certifikátu umí rozlišit a přizpůsobit své jazykové vyjadřování různým situacím, vyjádřit své názory v diskusi na požadované úrovni, dokáže číst a psát různé texty s rozlišením požadované formálnosti. Na závěr kurzu je připravena zkouška, která simuluje skutečnou zkoušku ve skutečné formě. Úspěšným vykonáním zkoušky CPE prokážete úroveň znalostí potřebných k vykonávání odborného zaměstnání.

Do kurzu jsou přijímáni studenti na základě složení testu. Předpokladem pro získání certifikátu je schopnost používat jazykové struktury plynně a s kreativním přístupem a dokázat náležitě reagovat i na nepředvídané situace poměrně dlouhým a komplexním projevem. Předpokladem je celkem 216 hodin/rok = (2 × 3 hodiny) výuky týdně s předpokladem dalších 100—120 hodin samostudia z učebnice  „The Cambridge CPE Course“.

Místo konání: Mezinárodní jazykové centrum, Nám.Svobody 1, Frýdek-Místek, - 2. patro.
Počet studentů: 5-8 (max.9)
Trvání kurzu: 5 měsíců
Lektoři: čeští lektoři i rodilí mluvčí
Úroveň: začátečníci — vyšší pokročilí

TYP 17 — PŘÍPRAVNÝ KURZ NA CPE — ÚROVEŇ 5 - (LEVEL - C-2) - 5 měs. kurz, 6 hod./týdně - ( ČESKÝ LEKTOR - RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí 7.30 - 9.45 hod. + středa – 9.00 - 11.15.ranní studium 2 x 3 / týdně    

B/ středa – 12.15 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.45 hod.- odpolední studium / 2x3 hod. / týdně    

Cena při 6 – 9 osob =   10.500,-kč / semestr / celk. 108 hod./ semestr

Cena při 6 – 9 osob = 21.000,-kč / rok / = 216 hod./ rok