TYP 18 — PŘÍPRAVNÉ KURZY NA BEC

1 — PRELIMINARY, 2 — VANTAGE, 3 — HIGHER

Hlavním cílem tohoto kurzu je získat orientaci studentů v psaném projevu v oblasti obchodní terminologie a podpora komunikativních dovedností v denních realistických situacích. Studenti absolvující tento typ kurzu se naučí používat termíny běžně používané v oblasti obchodu a průmyslu. Studenti provádí modelová cvičení jako např.: One-to-One meeting, navázání kontaktu na mezinárodním veletrhu, prezentace firmy, provedení zahraniční návštěvy ve firmě, apod. Zdokonalí se v oblasti korespondence, telefonování, faxování, zajištění rezervací v hotelích, restauracích, letištích a při tvorbě prezentací. Kurz je vhodný nejen pro asistentky ředitelů, ale pro každého. Tento kurz je vyučován kvalifikovanými českými i zahraničními pedagogy s bohatými zkušenostmi v oblasti obchodní angličtiny.

BEC Preliminary — 2. stupeň — Úroveň: základní až mírně pokročilí - (LEVEL B-1)
- stupněm náročnosti odpovídá zkoušce PET

BEC Vantage — 3. stupeň — Úroveň: středně pokročilí - ( LEVEL - B-2)
- stupněm náročnosti odpovídá zkoušce FCE

BEC Higher — 4. stupeň — Úroveň: vyšší pokročilí - (LEVEL - C-1)

  • stupněm náročnosti odpovídá zkoušce CAE
  • ve Velké Británii je uznávaná univerzitami pro studium zaměřené na
    obchod a zahraniční obchod.

TYPY ZKOUŠEK BEC

BEC — Preliminary 2. stupeň (LEVEL B1) — (dříve BEC 1)

je zkouškou pro uchazeče na základním a mírně pokročilém stupni znalostí a náročností odpovídá jazykovému testu Cambridge level 1 (PET). Je určena dospělým, kteří v obchodním prostředí pracují nebo se na tuto práci připravují.

Části zkoušky:

1. čtení — 7 dílů — 45 otázek (1 hod.),
2. psaní (90 minut),
3. poslech — 4 díly = 30 otázek (40 minut),
4. rozhovor dvojice kandidátů — 3 díly (12 minut)
Požadovaná úroveň BEC 1:
minimální — Pre-Intermediate Lower,
doporučená — Pre-Intermediate Upper

BEC — Vantage – Intermediate — středně pokročilý 3. stupeň - ( LEVEL B-2)— (dříve BEC 2)

stupněm náročnosti odpovídá zkoušce FCE. Je to zkouška pro pokročilé uchazeče, kteří pracují nebo se připravují k práci v mnoha oblastech obchodní činnosti, od všeobecné kancelářské práce po výrobu a finanční služby.

Části zkoušky:

1. čtení — 5 dílů — 45 otázek — (cca 60 minut),
2. psaní — 2 úkoly (cca 45 minut),
3. poslech — 3 díly — 30 otázek — (cca 40 minut), 4. rozhovor s dvojicí kandidátů — 3 díly (cca 14 minut)
Požadovaná úroveň BEC 2:
minimální — Intermediate Lower,
doporučená — Upper Intermediate

BEC — Higher – Advanced — vyšší pokročilý 4. stupeň - ( LEVEL C-1) — (dříve BEC 3)

tato zkouška odpovídá stupni znalostí Cambridge level 4 (CAE). Je určena pro studenty s obchodními či administrativními schopnostmi. Od uchazečů na tomto stupni se očekává zvládnutí složité jazykové struktury a ovládání široké slovní zásoby. Zkouška je ve Velké Británii uznávaná univerzitami se zaměřením na obchod a zahraniční obchod.

Části zkoušky:

1. čtení — 6 dílů — 52 otázek — (cca 60 minut),
2. psaní — 2 úkoly — (cca 70 minut),
3. poslech — 3 díly — 30 otázek (cca 40 minut),
4. rozhovor s dvojicí kandidátů — 3 díly — (cca 16 minut)
Požadovaná úroveň BEC 3:
minimální — Upper Intermediate,
doporučená — Upper Intermediate Lower

Výuka v dopoledních, odpoledních hodinách včetně víkendu.
Jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština, portugalština a čeština pro cizince

Místo konání: Mezinárodní jazykové centrum -pobočky (Frýdek-Místek, Ostrava).
Počet studentů: průměr 5—8 (max. 9)
Lektoři: čeští lektoři i rodilí mluvčí
Úroveň: mírně pokročilí — vyšší pokročilí

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku.

TEL: 602 718 832

email: info@ilc-fm.cz