Mezinárodní jazykové centrum (ILC) nabízí také firemní kurzy, výuku prováděnou v 7 jazycích nabízených námi. Lektor dochází přímo do firmy, nebo je možné provádět výuku v Mezinárodním jazykovém centru (ILC), kde je zajištěno potřebné zařízení, jako např.: bílé tabule, tv, audio, video, PC, kamera, autentické materiály pro četbu (noviny, magazíny), audio nahrávky atd. Při použití těchto moderních pomůcek jsme schopni zajistit kvalitní a efektivní výuku. Kurzy mohou probíhat jak formou intenzivních kurzů, tak formou kurzů prodloužených. Kurz je připravován a navržen „na míru“ tak, aby splnil veškeré požadavky a nároky firmy. Optimální počet studentů v jedné skupině je 2—8, max. 10, dle přání klienta. Nejefektivnější výuky lze dosáhnout s co nejnižším počtem účastníků kurzu metodou „one to one“, tzn. pouze učitel a žák. Tento typ kurzu vám zaručí ty nejlepší výsledky. Firma má možnost sama si volit intenzitu, ale doporučujeme alespoň 2 × 2 vyuč. hodiny týdně.

Výuka probíhá podle standardů vyučovací a studijní technologie běžně používané v kurzech Mezinárodního jazykového centra.

Kurzy jsou zaměřeny na všeobecný jazyk, nebo se specializují na konkrétní témata, která si volí firma sama (např. mezinárodní obchod, bankovnictví, management, komunikace v masmédiích, reality, stavebnictví, korespondence a další obory). Z 80 % student procvičuje a konverzuje, což přináší osvojení probírané látky již v hodině, přičemž odpadá pracné učení doma a domácí příprava spočívá pouze v písemném procvičování již zažité látky. Hodiny jsou dynamické a zábavné, ale zároveň lektor udržuje ve třídě potřebnou disciplínu. Jsme přesvědčeni, že bez konceptu, pevného vedení, dodržování určitých pravidel a disciplíny se nemohou dostavit požadované výsledky. Studenti, kteří na sobě pozorují opravdové pokroky, cítí dobré vedení a zájem lektora, mají sami skutečný zájem na sobě pracovat a v hodinách spolupracují.

TYPY FIREMNÍCH KURZŮ

TYP 1 — Individuální: (pro potřebu jednotlivců) — metoda „one to one“ (lektor a student). Zvyšuje efektivitu výukového vzdělávání až o 100 %. (intenzita kurzu je stanovena individuálně) .

TYP 2 — Skupinové: (pro skupiny 2—8 účastníků, i více, dle požadavku firmy). Výuka ve skupinách přináší větší prostor pro komunikaci. Spolupráce s ostatními studenty se osvědčuje možností srovnávat, a ta posílí jejich motivaci ke zlepšení. (intenzitu kurzu si stanoví firma sama)

Ceny jsou závislé na celkovém objemu zakázky, na počtu sdružovaných hodin, na místu realizace, na výše uvedené velikosti studijní skupiny, zaměření a profilaci jazyka, výběru lektora (domácí učitelé - rodilí mluvčí), zajištění kompletními materiály a dalších podmínkách. CENOVÁ KALKULACE - dle domluvy - Více info: TEL: 602 718 832 nebo email: info@ilc-fm.cz

!!! POZOR !!! - Za výuku prováďenou mimo město Frýdek - Místek je účtován příplatek dle místa a dohody. Pří výběru je třeba brát zřetel na to, že jsme kompletně jazykově vybavený s audio-video technikou, v centru Frýdku-Místku a můžeme Vám nabídnout maximum na velmi profesiální úrovni… Odezvy klientů najedete v našich referencích.

TYP 43 — V.I.P. KURZ — INDIVIDUÁLNÍ NEBO FIREMNÍ VÝUKA (UČITEL ŽÁK)

Je ideální pro ty, kteří se nemohou vázat na pravidelný časový režim výuky. Hodiny si student domlouvá telefonicky přímo s lektorem na základě vlastních časových možností. Podmínkou je odběr minimálně 2 vyučovacích hodin týdně / 8 vyučovacích hodin měsíčně. Studenti si v týdnu rezervují 2 nebo alespoň 1 možný 90 minutový blok, v němž by mohla výuka probíhat. Každý student na začátku studijního období obdrží lektorův rozvrh, na jehož základě si vzájemně plánují společné hodiny. Je to velice variabilní kurz a je využíván zejména podnikateli. Výuka může probíhat v prostorách Mezinárodního jazykového centra (ILC), které je vybaveno vším potřebným ke kvalitní a efektivní výuce s maximálními výsledky (např. TV, video, CD přehrávač, PC, studijní materiály atd.) nebo v místě, které si zvolí student sám. U tohoto kurzu je nejdůležitější správné motivování studenta, neboť na rozdíl od standardního kurzu nemají tyto hodiny pravidelný řád.

CENOVÁ KALKULACE - dle domluvy - Více info: TEL: 602 718 832 nebo email: info@ilc-fm.cz

TYP 44 — FLEXI KURZ — SKUPINOVÁ NEBO INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA — (DLE PŘÁNÍ KLIENTA)

Je určen především pro skupiny i jednotlivce, kteří jsou velmi zaneprázdněni a tudíž jim nevyhovuje pravidelná výuka v kurzu. Studenti si v týdnu rezervují 3 popř. 2 možné 90 minutové bloky (1 blok = 2 × 45 min.), v nichž by mohla výuka probíhat. Student si volí nejen termín a čas studia, ale má možnost zvolit si místo, kde bude studium probíhat. Výuka může probíhat v prostorách Mezinárodního jazykového centra (ILC), které je vybaveno vším potřebným ke kvalitní a efektivní výuce s maximálními výsledky (např. TV, video, CD přehrávač, PC, studijní materiály atd.) nebo v místě, které si zvolí student sám. Kombinace obou možností je možná.

Výuka v dopoledních, odpoledních hodinách.
Jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština, čínština a čeština pro cizince

Místo konání: Mezinárodní jazykové centrum - (Frýdek-Místek - Ostrava).
Počet studentů: dle přání klienta
Lektoři: čeští lektoři i rodilí mluvčí dle přání klienta
Úroveň: začátečníci — vyšší pokročilí

CENOVÁ KALKULACE - dle domluvy - Více info: TEL: 602 718 832 nebo email: info@ilc-fm.cz