TYP 46 — INTENZIVNÍ LETNÍ KURZY OD ČERVENCE DO KONCE SRPNA

Mezinárodní jazykové centrum nabízí, intenzivní a super intenzivní prázdninové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny a portugalštiny.

Kurzy jsou určeny pro studenty i dospělé všech věkových kategorií a jsou rozděleny podle stupňů znalostí od začátečníků po vyšší pokročilé. Kurzy jsou určeny také pro rozšíření znalostí získaných během školního roku a osobám plánujícím pobyt v zahraničí pro zdokonalení se v jazyce před odjezdem.

Kurzy tematicky nenavazují přímo na probíranou látku. Mohou být zaměřeny na konverzaci, na témata spojená s dovolenou.

Kurzy jsou vhodné jako rychlé osvěžení stávajících znalostí před cestou do zahraničí.

Fotokopie k probíraným tématům obdrží účastníci zdarma. Jsou možnosti výběru z všeobecných, konverzačních a obchodních kurzů a ty je možné studovat jedno, dvoj nebo tří jazyčně viz katalog (část intenzivní a superintenzivní kurzy, stránky 8—9). Intenzitu a počet jazyků si volí student sám.

Možnost intenzity kurzu je 10, 15, 20, 30, 40 vyučovacích hodin týdně a v délce kurzu od 1 po 8 týdnů, tzn. celé letní prázdniny. Stupeň úrovně určí jazykový audit. Kurzy vyučují kvalifikovaní čeští lektoři a rodilí mluvčí.