KONVERZAČNÍ KURZ - (I)

Mírně pokročilí — Elementary - Pre - Intermediate

Cílové skupiny: Mírně pokročilí studenti, kteří mají problémy
s pohotovostí a správností ve vyjadřování a porozumění
mluvenému projevu.

Obsah kurzu: Tematicky zaměřená konverzace, nácvik poslechu
s porozuměním, opakování základní gramatiky a slovní zásoby.

Cíl kurzu: Získání pohotovosti, plynulosti a gramatické správnosti
v konverzaci na mírně pokročilém stupni znalosti jazyka. Zbavení
se strachu mluvit.

Výuka v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách.
Jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština, čínština a čeština pro cizince.
Lektoři: čeští lektoři i rodilí mluvčí

R o z v r h   h o d i n – NOVÝ ŠKOLNÍ ROK - ZÁŘÍ 2018

KURZY ZAČÍNAJÍ OD 24.9.2018.

angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština, činština and Czech for foreigners

 

ROZVRH JE POUZE ORIENTAČNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ CENTRUM SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU!!!

NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU ZA OSOBU / SEMESTR 

 

Běžné kurzy pro veřejnost - 2 - hodin / týdně

TYP 1 RELAX 2 - KONVERZACE / I = ELEMENTARY – Level (A1) - 5 měs. kurz, 2 hod./týdně. - ( ČESKÝ LEKTOR - RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER )

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 – 12.00 hod.

C/ úterý:       9.15 -  10.45 hod.

D/ středa:     9.00 -  10.30 hod.

E/ středa:    10.30 – 12.00 hod.

F/ středa:    13.00 - 14.30 hod.

G/ čtvrtek:    9.00 - 10.30 hod.

H/ čtvrtek:     15.30 – 17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 3.100,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

TYP 1 RELAX 2 - KONVERZACE / II – PRE-INTERMEDIATE – Level - (A2) - 5 měs. kurz, 2 hod./týdně. - ( ČESKÝ LEKTOR - RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER )

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 – 12.00 hod.

C/ úterý:       9.15 -  10.45 hod.

D/ středa:     9.00 -  10.30 hod.

E/ středa:    10.30 – 12.00 hod.

F/ středa:    13.00 - 14.30 hod.

G/ čtvrtek:    9.00 - 10.30 hod.

H/ čtvrtek:  15.30 – 17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 3.200,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

KONVERZAČNÍ KURZ - (III)- B-1

Konverzační kurz pro středně pokročilé — Intermediate

Je určen pro studenty schopné v angličtině komunikovat, se zájmem rozšířit si slovní zásobu, osvojit si nejpoužívanější anglické fráze a dosáhnout opravdové plynulosti v mluveném projevu. Kurz obsahuje témata, jako např. cestování, restaurace a hotel, banka, přijímací pohovor do zaměstnání, obchodní angličtina, atd.
Cílové skupiny: Středně pokročilí posluchači, kteří mají problémy s pohotovým vyjadřováním, mluví s chybami a mají problémy s porozuměním.

Obsah kurzu: Tematicky zaměřená konverzace, poslechová cvičení, rozšiřování slovní zásoby, opakování gramatiky.

Cíl kurzu: Bezproblémová a pohotová konverzace na běžná a aktuální témata, mluvení bez větších chyb, rozšíření slovní zásoby.

Výuka v dopoledních, odpoledních hodinách.
Jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština, čínština a čeština pro cizince.
Lektoři: čeští lektoři i rodilí mluvčí

 

TYP 1 RELAX 2 - KONVERZACE / III = INTERMEDIATE – Level= (B1) - 5 měs. kurz, - 2 hod./týdně. - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí:     7.30 –  9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 – 12.00 hod.

C/ úterý:        9.15 - 10.45 hod.

D/ středa:      9.00 - 10.30 hod.

E/ středa:     10.30 – 12.00 hod.

F/ středa:     13.00 - 14.30 hod.

G/ čtvrtek:     9.00 - 10.30 hod.

H/ čtvrtek:   15.30 – 17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 3.300,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

KONVERZAČNÍ KURZ - (IV) - (B2)

Vyšší pokročilí - Upper – Intermediate

Je určen pro studenty schopné v angličtině komunikovat na vyšší úroveň, se zájmem rozšířit si slovní zásobu, osvojit si nejpoužívanější anglické fráze a dosáhnout opravdové plynulosti v mluveném projevu. Kurz obsahuje široký spektrum diskusních témat.

Cílové skupiny: Vyšší pokročilí posluchači, kteří mají problémy s pohotovým vyjadřováním a chtějí ho zrychlit, mluví o hodně lépe a svižnější než středně pokročilí, mají lepší výslovnost a chtějí tyto nedostatky odstranit. Jsou schopní bez problému vést konverzací s rodilým mluvčím.

Obsah kurzu: Tematicky zaměřená konverzace, poslechová cvičení, rozšiřování slovní zásoby a idiomatické vazby atd..

Cíl kurzu: Bezproblémová a pohotová konverzace na běžná a aktuální témata, mluvení bez větších chyb, rozšíření slovní zásoby.

Výuka v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách.
Jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština, čínština a čeština pro cizince.
Lektoři: rodilí mluvčí í čeští lektoři

 

TYP 1 RELAX 2– KONVERZACE / IV = UPPER - INTERMEDIATE – Level= (B2) - 5 měs. kurz, - 2 hod./týdně. – ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 – 12.00 hod.

C/ úterý:        9.15 - 10.45 hod.

D/ středa:      9.00 - 10.30 hod.

E/ středa:     10.30 – 12.00 hod.

F/ středa:     13.00 - 14.30 hod.

G/ čtvrtek:     9.00 - 10.30 hod.

H/ čtvrtek:   15.30 – 17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 3.700,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

 

KONVERZAČNÍ KURZ - (V)

Pokročilí — visoce pokročilí - Advanced - C1

Udržovací kurzy pro více pokročilé a nejvíc pokročilé — Advanced 

jsou určeny pro studenty, kteří jsou schopni se plynně domluvit v anglickém jazyce v běžných situacích a chtějí si udržet a dále prohloubit své jazykové znalosti ústně,jak v gramatice, tak i slovní zásobě, v slangových výrazu, idiomatických okruhu atd..

Cílové skupiny: Plynně se vyjadřující posluchači, kteří si chtějí udržet své znalosti jazyka a obohatit je o další slovní zásobu a obtížné partie gramatiky, jako frázová slovesa, idiomy, slangové výrazy apod.

Obsah a cíl kurzu: Plynulá a bezchybná konverzace na libovolné téma za použití široké škály slovní zásoby a gramatických struktur. Bezproblémové porozumění obtížným textům a mluvenému projevu. Používány jsou anglické novinové články, poslechová cvičení, anglické songy, audio-video pomůcky, workshop, TV zprávy apod.

Výuka v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách.
Jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština, a čeština pro cizince.
Lektoři: rodilí mluvčí.

TYP 1 RELAX 2– KONVERZACE / V = ADVANCED - Level= (C1) - 5 měs. kurz, - 2 hod./týdně. – ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 –  12.00 hod.

C/ úterý:        9.15 -  10.45 hod.

D/ středa:      9.00 -  10.30 hod.

E/ středa:     10.30 – 12.00 hod.

F/ středa:     13.00 - 14.30 hod.

G/ čtvrtek:     9.00 - 10.30 hod.

H/ čtvrtek:   15.30 – 17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 3.900,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

KONVERZAČNÍ KURZ - ( VI )

Pokročilí — nejvíce pokročilí - Advanced - PROFICIENCY (C2)

Udržovací kurzy pro nejvíc pokročilé s rodilým mluvčím.

Výuka v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách.
Jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština, a čeština pro cizince.
Lektoři: rodilí mluvčí.

TYP 1 RELAX 2– KONVERZACE / VI = ADVANCED - PROFICIENCY– Level= (C2) - 5 měs. kurz, - 2 hod./týdně. – ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 –  12.00 hod.

C/ úterý:        9.15 -  10.45 hod.

D/ středa:      9.00 -  10.30 hod.

E/ středa:     10.30 – 12.00 hod.

F/ středa:     13.00 - 14.30 hod.

G/ čtvrtek:     9.00 - 10.30 hod.

H/ čtvrtek:   15.30 – 17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 4.250,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr