KONVERZAČNÍ KURZ INDIVIDUÁLNÍ FORMOU - (I-II)

Mírně pokročilí — Elementary - Pre - Intermediate

Cílové skupiny: Mírně pokročilí studenti, kteří mají problémy
s pohotovostí a správností ve vyjadřování a porozumění
mluvenému projevu.

Obsah kurzu: Tematicky zaměřená konverzace, nácvik poslechu
s porozuměním, opakování základní gramatiky a slovní zásoby.

Cíl kurzu: Získání pohotovosti, plynulosti a gramatické správnosti
v konverzaci na mírně pokročilém stupni znalosti jazyka. Zbavení
se strachu mluvit.

Výuka v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách.
Jazyky: angličtina a čeština pro cizince.
Lektoři: čeští lektoři i rodilí mluvčí

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku.

TEL: 602 718 832

email: info@ilc-fm.cz

KONVERZAČNÍ KURZ INDIVIDUÁLNÍ FORMOU - (III)- B-1

Konverzační kurz pro středně pokročilé — Intermediate

Je určen pro studenty schopné v angličtině komunikovat, se zájmem rozšířit si slovní zásobu, osvojit si nejpoužívanější anglické fráze a dosáhnout opravdové plynulosti v mluveném projevu. Kurz obsahuje témata, jako např. cestování, restaurace a hotel, banka, přijímací pohovor do zaměstnání, obchodní angličtina, atd.
Cílové skupiny: Středně pokročilí posluchači, kteří mají problémy s pohotovým vyjadřováním, mluví s chybami a mají problémy s porozuměním.

Obsah kurzu: Tematicky zaměřená konverzace, poslechová cvičení, rozšiřování slovní zásoby, opakování gramatiky.

Cíl kurzu: Bezproblémová a pohotová konverzace na běžná a aktuální témata, mluvení bez větších chyb, rozšíření slovní zásoby.

Výuka v dopoledních, odpoledních hodinách.
Jazyky: angličtina a čeština pro cizince.
Lektoři: čeští lektoři i rodilí mluvčí

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku.

TEL: 602 718 832

email: info@ilc-fm.cz

 

KONVERZAČNÍ KURZ INDIVIDUÁLNÍ FORMOU - (IV) - (B2)

Vyšší pokročilí - Upper – Intermediate

Je určen pro studenty schopné v angličtině komunikovat na vyšší úroveň, se zájmem rozšířit si slovní zásobu, osvojit si nejpoužívanější anglické fráze a dosáhnout opravdové plynulosti v mluveném projevu. Kurz obsahuje široký spektrum diskusních témat.

Cílové skupiny: Vyšší pokročilí posluchači, kteří mají problémy s pohotovým vyjadřováním a chtějí ho zrychlit, mluví o hodně lépe a svižnější než středně pokročilí, mají lepší výslovnost a chtějí tyto nedostatky odstranit. Jsou schopní bez problému vést konverzací s rodilým mluvčím.

Obsah kurzu: Tematicky zaměřená konverzace, poslechová cvičení, rozšiřování slovní zásoby a idiomatické vazby atd..

Cíl kurzu: Bezproblémová a pohotová konverzace na běžná a aktuální témata, mluvení bez větších chyb, rozšíření slovní zásoby.

Výuka v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách.
Jazyky: angličtina a čeština pro cizince.
Lektoři: rodilí mluvčí í čeští lektoři

 

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku.

TEL: 602 718 832

email: info@ilc-fm.cz

KONVERZAČNÍ KURZ INDIVIDUÁLNÍ FORMOU - (V)

Pokročilí — visoce pokročilí - Advanced - C1

Udržovací kurzy pro více pokročilé a nejvíc pokročilé — Advanced 

jsou určeny pro studenty, kteří jsou schopni se plynně domluvit v anglickém jazyce v běžných situacích a chtějí si udržet a dále prohloubit své jazykové znalosti ústně,jak v gramatice, tak i slovní zásobě, v slangových výrazu, idiomatických okruhu atd..

Cílové skupiny: Plynně se vyjadřující posluchači, kteří si chtějí udržet své znalosti jazyka a obohatit je o další slovní zásobu a obtížné partie gramatiky, jako frázová slovesa, idiomy, slangové výrazy apod.

Obsah a cíl kurzu: Plynulá a bezchybná konverzace na libovolné téma za použití široké škály slovní zásoby a gramatických struktur. Bezproblémové porozumění obtížným textům a mluvenému projevu. Používány jsou anglické novinové články, poslechová cvičení, anglické songy, audio-video pomůcky, workshop, TV zprávy apod.

Výuka v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách.
Jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština, a čeština pro cizince.
Lektoři: rodilí mluvčí.

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku.

TEL: 602 718 832

email: info@ilc-fm.cz

KONVERZAČNÍ KURZ INDIVIDUÁLNÍ FORMOU - ( VI )

Pokročilí — nejvíce pokročilí - Advanced - PROFICIENCY (C2)

Udržovací kurzy pro nejvíc pokročilé s rodilým mluvčím.

Výuka v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách.
Jazyky: angličtina a čeština pro cizince.
Lektoři: rodilí mluvčí.

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku.

TEL: 602 718 832

email: info@ilc-fm.cz