BĚŽNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST - ŠKOLNÍ ROK - ZÁŘÍ 2018

Tento typ kurzu probíhá v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách. Některé kurzy jsou zahajovány každý měsíc během školního roku, některé 1 nebo 2 krát v roce v rozsahu 2 NEBO 4 hodiny / týdně. Všechny kurzy jsou vedeny kvalitními českými lektory a rodilými mluvčími. Maximální počet studentů v jedné třídě je 9 v průměru asi 6—8, což zaručuje maximální intenzitu, efektivitu a kvalitu kurzu. Obsah a tempo výuky kurzu lektor vždy aktuálně přizpůsobuje účastníkům kurzu. Počet hodin probraných za jeden školní rok je v průměru od 72 - 144 hodin výuky, dle výběru typu kurzu. Vyučovací hodina trvá 45 minut. KURZY ZAČÍNAJÍ OD 24.9.2018.

TYP 1 — RELAX 1 — (2 HOD./TÝDNĚ)

Tento typ kurzu je určen těm, kteří se chtějí naučit jazyk, ale vyučování mohou věnovat max. 90 minut týdně. Jsou to kurzy s pomalejším tempem, v nichž student získá základy daného jazyka. Účastníci absolvují 72 vyučovacích hodin (ročně). Tento typ kurzu umožní studium také v soukromí. Ke konci každého semestru je připraven závěrečný test z učiva probraného v daném semestru. Individuální přístup ke každému posluchači je samozřejmostí.

Semestr = 36 hod.. ( 1 hod. = 45 minut. )

Výuka: ranní ,dopolední, odpolední a večerní, pondělí až čtvrtek

Místo konání: Mezinárodní jazykové centrum - (Frýdek-Místek).
Počet studentů: 6-8 (max.9)
Trvání kurzu: 5 měsíců
Lektoři: čeští lektoři i rodilí mluvčí
Úroveň: začátečníci — vysoce pokročilí

R o z v r h   h o d i n – NOVÝ ŠKOLNÍ ROK - ZÁŘÍ 2018

angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština, činština and Czech for foreigners

 

ROZVRH JE POUZE ORIENTAČNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ CENTRUM SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU!!!

 

Běžné kurzy pro veřejnost - 2 - hodin / týdně

NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU ZA OSOBU / SEMESTR 

TYP 1 RELAX 1 – UPLNÉ Z A Č Á T E Č N Í C I – BEGINNERS – (A-O) 5 měs. kurz, 2 hod./týdně - ( ČESKÝ LEKTOR - RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí:    7.30 –    9.00 hod.

B/ pondělí:  10.30 –  12.00 hod.

C/ úterý:      9.15 -   10.45 hod.

D/ středa:    9.00 -   10.30 hod.

E/ středa:   10.30 –  12.00 hod.

F/ středa:   13.00 -  14.30 hod.

G/ čtvrtek:   9.00 -  10.30 hod.

H/ čtvrtek: 15.30 –  17.00 hod.        

Cena při 6 – 9 osob = 3.000,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

 

 

TYP 1 RELAX 1- FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY – ELEMENTARY – Level = (A-1) – 5 měs. kurz - 2 hod./týdně .- ( ČESKÝ LEKTOR - RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 – 12.00 hod.

C/ úterý:       9.15 -  10.45 hod.

D/ středa:     9.00 -  10.30 hod.

E/ středa:    10.30 – 12.00 hod.

F/ středa:    13.00 - 14.30 hod.

G/ čtvrtek:    9.00 - 10.30 hod.

H/ čtvrtek:  15.30 – 17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 3.100,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

 

TYP 1 RELAX 1- M Í R N Ě P O K R O Č I L Í – PRE-INTERMEDIATE – Level = (A-2) - 5 měs. kurz - 2 hod./týdně  – ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 – 12.00 hod.

C/ úterý:       9.15 -  10.45 hod.

D/ středa:     9.00 -  10.30 hod.

E/ středa:   10.30 –  12.00 hod.

F/ středa:   13.00 -   14.30 hod.

G/ čtvrtek:   9.00 -   10.30 hod.

H/ čtvrtek:  15.30 –  17.00 hod. 

Cena při 6 – 9 osob = 3.200,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

 

 

TYP 1 RELAX 1 - S T Ř E D N Ě P O K R O Č I L Í – INTERMEDIATE – Level = (B1) - 5 měs. kurz - 2 hod./týdně . - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí:     7.30 –    9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 –  12.00 hod.

C/ úterý:         9.15 - 10.45 hod.

D/ středa:       9.00 - 10.30 hod.

E/ středa:      10.30 –12.00 hod.

F/ středa:      13.00 - 14.30 hod.

G/ čtvrtek:      9.00 - 10.30 hod.

H/ čtvrtek:     15.30 -17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 3.300,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

TYP 1 RELAX 1- V Y Š Š Í P O K R O Č I L ÍUPPER-INTERMEDIATE – Level = (B2)- 5 měs. kurz - 2 hod./týdně - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 – 12.00 hod.

C/ pondělí:   16.00 - 17.30 hod.

D/ úterý:       9.15 -  10.45 hod.

E/ středa:     9.00 -  10.30 hod.

F/ středa:    10.30 – 12.00 hod.

G/ středa:    13.00 - 14.30 hod.

H/ čtvrtek:    9.00 - 10.30 hod.

I/ čtvrtek:  15.30 – 17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 3.700,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

TYP 1 RELAX 1- V YSOCE P O K R O Č I L Í – ADVANCED – Level = (C1)- 5 měs. kurz, 2 hod./týdně - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER )

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 – 12.00 hod.

C/ úterý:       9.15 -  10.45 hod.

D/ středa:     9.00 -  10.30 hod.

E/ středa:    10.30 – 12.00 hod.

F/ středa:    13.00 -  14.30 hod.

G/ čtvrtek:    9.00 -  10.30 hod.

H/ čtvrtek:  15.30 –  17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 3.900,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

 

 

TYP 1 RELAX 1- NEJVÍCE P O K R O Č I L Í – ADVANCED – PROFICIENCY - Level = (C2)- 5 měs. kurz, 2 hod./týdně - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER )

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 – 12.00 hod.

C/ úterý:       9.15 -  10.45 hod.

D/ středa:     9.00 -  10.30 hod.

E/ středa:    10.30 – 12.00 hod.

F/ středa:    13.00 -  14.30 hod.

G/ čtvrtek:    9.00 -  10.30 hod.

H/ čtvrtek:  15.30 –  17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 4.250,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

 

TYP 1 RELAX 2 - KONVERZACE / I = ELEMENTARY - Mirně Pokročilý – Level -(A1) - 5 měs. kurz, 2 hod./týdně. - ( ČESKÝ LEKTOR - RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER )

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 – 12.00 hod.

C/ úterý:       9.15 -  10.45 hod.

D/ středa:     9.00 -  10.30 hod.

E/ středa:    10.30 – 12.00 hod.

F/ středa:    13.00 - 14.30 hod.

G/ čtvrtek:    9.00 - 10.30 hod.

H/ čtvrtek:  15.30 – 17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 3.100,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

 

TYP 1 RELAX 2 - KONVERZACE / II – PRE-INTERMEDIATE – Level - (A2) - 5 měs. kurz, 2 hod./týdně. - ( ČESKÝ LEKTOR - RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER )

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 – 12.00 hod.

C/ úterý:       9.15 -  10.45 hod.

D/ středa:     9.00 -  10.30 hod.

E/ středa:    10.30 – 12.00 hod.

F/ středa:    13.00 - 14.30 hod.

G/ čtvrtek:    9.00 - 10.30 hod.

H/ čtvrtek:  15.30 – 17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 3.200,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

TYP 1 RELAX 2 - KONVERZACE / III = INTERMEDIATE – Level - (B1) - 5 měs. kurz, - 2 hod./týdně. - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 – 12.00 hod.

C/ úterý:       9.15 -  10.45 hod.

D/ středa:     9.00 -  10.30 hod.

E/ středa:    10.30 – 12.00 hod.

F/ středa:    13.00 - 14.30 hod.

G/ čtvrtek:    9.00 - 10.30 hod.

H/ čtvrtek:  15.30 – 17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 3.300,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

 

 

TYP 1 RELAX 2 – KONVERZACE / IV = UPPER - INTERMEDIATE – Level - (B2) - 5 měs. kurz, - 2 hod./týdně. - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 – 12.00 hod.

C/ úterý:       9.15 -  10.45 hod.

D/ středa:     9.00 -  10.30 hod.

E/ středa:    10.30 – 12.00 hod.

F/ středa:    13.00 - 14.30 hod.

G/ čtvrtek:    9.00 - 10.30 hod.

H/ čtvrtek:  15.30 – 17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 3.700,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

TYP 1 RELAX 2 – KONVERZACE / V = ADVANCED – Level  (C1) - 5 měs. kurz, - 2 hod./týdně. – ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 – 12.00 hod.

C/ úterý:       9.15 -  10.45 hod.

D/ středa:     9.00 -  10.30 hod.

E/ středa:    10.30 – 12.00 hod.

F/ středa:    13.00 - 14.30 hod.

G/ čtvrtek:    9.00 - 10.30 hod.

H/ čtvrtek:  15.30 – 17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 3.900,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

 

 

TYP 1 RELAX 2 – KONVERZACE / VI = ADVANCED – PROFICIENCY - Level  (C2) - 5 měs. kurz, - 2 hod./týdně. – ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 – 12.00 hod.

C/ úterý:       9.15 -  10.45 hod.

D/ středa:     9.00 -  10.30 hod.

E/ středa:    10.30 – 12.00 hod.

F/ středa:    13.00 - 14.30 hod.

G/ čtvrtek:    9.00 - 10.30 hod.

H/ čtvrtek:  15.30 – 17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 4.250,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

   

TYP 1 RELAX 3 - O B C H O D N Í – M Í R N Ě P O K R O Č I L Í   - PRE-INTERMEDIATE = Level - (A2) - 5 měs.kurz, 2 hod. / týdně. - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 – 12.00 hod.

C/ úterý:       9.15 -  10.45 hod.

D/ středa:     9.00 -  10.30 hod.

E/ středa:    10.30 – 12.00 hod.

F/ středa:     13.00 - 14.30 hod.

G/ čtvrtek:     9.00 - 10.30 hod.

H/ čtvrtek:   15.30 – 17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 3.300,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

 

TYP 1 RELAX 3 - O B C H O D N Í – STŘEDNĚ P O K R O Č I L Í - INTERMEDIATE = Level - (B1) - 5 měs.kurz, 2 hod. / týdně. - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 – 12.00 hod.

C/ úterý:       9.15 -  10.45 hod.

D/ středa:     9.00 -  10.30 hod.

E/ středa:    10.30 – 12.00 hod.

F/ středa:    13.00 - 14.30 hod.

G/ čtvrtek:    9.00 - 10.30 hod.

H/ čtvrtek:  15.30 – 17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 3.400,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

 

 

TYP 1 RELAX 3 - O B C H O D N Í –   V Y Š Š Í   P O K R O Č I L Í – UPPER - INTERMEDIATE = Level - (B2) - 5 měs.kurz, 2 hod. / týdně. - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí:     7.30 –   9.00 hod.

B/ pondělí:   10.30 – 12.00 hod.

C/ úterý:       9.15 -  10.45 hod.

D/ středa:     9.00 -  10.30 hod.

E/ středa:    10.30 – 12.00 hod.

F/ středa:    13.00 - 14.30 hod.

G/ čtvrtek:    9.00 - 10.30 hod.

H/ čtvrtek:  15.30 – 17.00 hod.

Cena při 6 – 9 osob = 3.700,-kč / semestr / min. počet osob = 6 - max. 9 osob / celk. 36 hod./ semestr

TYP 2 — KLASIK — (4 HOD./TÝDNĚ) - ŠKOLNÍ ROK - ZÁŘÍ 2018

KLASIK je kurz určen pro ty, kteří mají možnost navštěvovat kurz 2 × 2 hod./týdně nebo 1 × 4hod./týdně. Jedná se o intenzivnější typ kurzu (oproti RELAX 1, 2). Účastníci absolvují v průměru asi 144 hodin/ročně. Absolvováním tohoto typu kurzu student získá celkem pevný základ během školního roku. Koncem každého semestru je připraven závěrečný test z učiva probraného v daném semestru. KURZY ZAČÍNAJÍ OD 24.9.2018.

Semestr = 72 hod.. (1 hod. = 45min.)

Výuka: ranní ,dopolední, odpolední a večerní, pondělí až čtvrtek

Místo konání: Mezinárodní jazykové centrum -(Frýdek-Místek).
Počet studentů: 6-8 (max.9)
Trvání kurzu: 5 měsíců
Lektoři: čeští lektoři i rodilí mluvčí
Úroveň: začátečníci — vysoce pokročilí

R o z v r h   h o d i n – ŠKOLNÍ ROK - ZÁŘÍ 2018

 

Běžné kurzy pro veřejnost - 4 - hodiny / týdně

angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština, činština and Czech for foreigners

ROZVRH JE POUZE ORIENTAČNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ CENTRUM SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU!!!

 

TYP 2 KLASIK 1 – UPLNÉ Z A Č Á T E Č N Í C I – BEGINNERS – (A-O) 5 měs. kurz, 4 hod./týdně - ( ČESKÝ LEKTOR - RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00hod.- ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ pondělí – 7.30 – 9.00 hod. + úterý 9.15 – 10.45 hod- ranní studium 2 x 2 / týdně    

E/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně  

 Cena při 6 – 9 osob =   6.000,-kč / semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 9 osob = 12.000,-kč / rok / = 144 hod./ rok

 

 

TYP 2 KLASIK 1 - FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY–ELEMENTARY – Level = (A-1) – 5 měs. kurz, 4 hod./týdně - ( ČESKÝ LEKTOR - RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00hod.- ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ pondělí – 7.30 – 9.00 hod. + úterý 9.15 – 10.45 hod- ranní studium 2 x 2 / týdně    

E/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně  

Cena při 6 – 9 osob =   6.200,-kč / semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 9 osob = 12.400,-kč / rok / = 144 hod./ rok

 

 

TYP 2 KLASIK 1 - M Í R N Ě P O K R O Č I L Í – PRE-INTERMEDIATE – Level = (A-2) - 5 měs. kurz, 4 hod./týdně - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00hod.- ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ pondělí – 7.30 – 9.00 hod. + úterý 9.15 – 10.45 hod- ranní studium 2 x 2 / týdně    

E/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně  

Cena při 6 – 9 osob =   6.400,-kč / semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 9 osob = 12.800,-kč / rok / = 144 hod./ rok

 

 

TYP 2 KLASIK 1 - S T Ř E D N Ě P O K R O Č I L Í – INTERMEDIATE – Level = (B1) - 5 měs. kurz, 4 hod./týdně - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00hod.- ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ pondělí – 7.30 – 9.00 hod. + úterý 9.15 – 10.45 hod- ranní studium 2 x 2 / týdně    

E/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně  

Cena při 6 – 9 osob =   6.600,-kč / semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 9 osob = 13.200,-kč / rok / = 144 hod./ rok

 

TYP 2 KLASIK 1- V Y Š Š Í P O K R O Č I L ÍUPPER-INTERMEDIATE – Level = (B2)- 5 měs. kurz, 4 hod./týdně - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00hod.- ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ pondělí – 7.30 – 9.00 hod. + úterý 9.15 – 10.45 hod- ranní studium 2 x 2 / týdně    

E/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně  

Cena při 6 – 9 osob =   7.400,-kč / semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 9 osob = 14.800,-kč / rok / = 144 hod./ rok

 

TYP 2 KLASIK 1 - V YSOCE P O K R O Č I L Í – ADVANCED – Level = (C1)- 5 měs. kurz, 4 hod./týdně - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00hod.- ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ pondělí – 7.30 – 9.00 hod. + úterý 9.15 – 10.45 hod- ranní studium 2 x 2 / týdně    

E/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně  

Cena při 6 – 9 osob =   7.800,-kč / semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 9 osob = 15.600,-kč / rok / = 144 hod./ rok

 

 

TYP 2 KLASIK 1 - NEJVÍCE  P O K R O Č I L Í – ADVANCED – PROFICIENCY - Level = (C2)- 5 měs. kurz, 4 hod./týdně - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00hod.- ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ pondělí – 7.30 – 9.00 hod. + úterý 9.15 – 10.45 hod- ranní studium 2 x 2 / týdně    

E/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně  

Cena při 6 – 9 osob =   8.500,-kč / semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 9 osob = 17.000,-kč / rok / = 144 hod./ rok

TYP 2 KLASIK 2 - KONVERZACE / I = ELEMENTARY – Level (A1) – RODILÝ MLUVČÍ - 5 měs. kurz, 4 hod./týdně - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00hod.- ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ pondělí – 7.30 – 9.00 hod. + úterý 9.15 – 10.45 hod- ranní studium 2 x 2 / týdně    

E/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně  

Cena při 6 – 9 osob =   6.200,-kč / semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 9 osob = 12.400,-kč / rok / = 144 hod./ rok

 

 

TYP 2 KLASIK 2 – KONVERZACE / II = PRE-INTERMEDIATE – Level= (A2) – NATIVE SPEAKER - 5 měs. kurz, - 4 hod./týdně - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00hod.- ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ pondělí – 7.30 – 9.00 hod. + úterý 9.15 – 10.45 hod- ranní studium 2 x 2 / týdně    

E/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně  

Cena při 6 – 9 osob =   6.400,-kč / semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 9 osob = 12.800,-kč / rok / = 144 hod./ rok

TYP 2 KLASIK 2 – KONVERZACE / III = INTERMEDIATE – Level= (B1) – NATIVE SPEAKER - 5 měs. kurz, - 4 hod./týdně - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00hod.- ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ pondělí – 7.30 – 9.00 hod. + úterý 9.15 – 10.45 hod- ranní studium 2 x 2 / týdně    

E/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně  

Cena při 6 – 9 osob =   6.600,-kč / semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 9 osob = 13.200,-kč / rok / = 144 hod./ rok

 

 

TYP 2 KLASIK 2– KONVERZACE / IV = UPPER - INTERMEDIATE – Level= (B2) – 5 měs. kurz - 4 hod./týdně - ( RODILÝ MLUVČÍ – NATIVE SPEAKER ).

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00hod.- ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ pondělí – 7.30 – 9.00 hod. + úterý 9.15 – 10.45 hod- ranní studium 2 x 2 / týdně    

E/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně  

Cena při 6 – 9 osob =   7.400,-kč / semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 9 osob = 14.800,-kč / rok / = 144 hod./ rok

 

 

TYP 2 KLASIK 2– KONVERZACE / V = ADVANCED  - Level= (C1) – NATIVE SPEAKER - 5 měs. kurz, - 4 hod./týdně.

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00hod.- ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ pondělí – 7.30 – 9.00 hod. + úterý 9.15 – 10.45 hod- ranní studium 2 x 2 / týdně    

E/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně 

Cena při 6 – 10 osob =   7.800,-kč/ semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 10 osob = 15.600,-kč / rok / = 144 hod./ rok

TYP 2 KLASIK 2– KONVERZACE / VI = ADVANCED – PROFICIENCY Level= (C2) – NATIVE SPEAKER - 5 měs. kurz, - 4 hod./týdně.

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00hod.- ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ pondělí – 7.30 – 9.00 hod. + úterý 9.15 – 10.45 hod- ranní studium 2 x 2 / týdně    

E/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně 

Cena při 6 – 10 osob =   8.500,-kč/ semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 10 osob = 17.000,-kč / rok / = 144 hod./ rok

 

 

TYP 2 KLASIK 3 - O B C H O D N Í – M Í R N Ě P O K R O Č I L Í - PRE-INTERMEDIATE = Level - (A2) - 5 měs.kurz, 4 hod. / týdně. - ( Rodilý mluvčí – NATIVE SPEAKER )

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00 hod.- ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ pondělí – 7.30 – 9.00 hod. + úterý 9.15 – 10.45 hod- ranní studium 2 x 2 / týdně    

E/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně  

Cena při 6 – 9 osob =   6.400,-kč / semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 9 osob = 12.800,-kč / rok / = 144 hod./ rok

 

 

TYP 2 KLASIK 3 - O B C H O D N Í – STŘEDNĚ P O K R O Č I L Í - INTERMEDIATE = Level - (B1) - 5 měs.kurz, 4 hod. / týdně. - ( Rodilý mluvčí – NATIVE SPEAKER )

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00hod.- ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ pondělí – 7.30 – 9.00 hod. + úterý 9.15 – 10.45 hod- ranní studium 2 x 2 / týdně    

E/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně  

Cena při 6 – 9 osob =   6.600,-kč / semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 9 osob = 13.200,-kč / rok / = 144 hod./ rok

 

TYP 2 KLASIK 3 - O B C H O D N Í – V Y Š Š Í   P O K R O Č I L Í – UPPER - INTERMEDIATE = Level - (B2) - 5 měs.kurz, 4 hod. / týdně. ( Rodilý mluvčí – NATIVE SPEAKER )

A/ pondělí + středa – 10.30 – 12.00hod.- ranní studium 2 x 2 / týdně    

B/ úterý -9.00 – 10.30hod.- + čtvrtek – 9.00-10.30 ranní studium / 2x2 hod./ týdně

C/ středa – 13.00 – 14.30 hod. + čtvrtek – 15.30 – 17.00 hod.- odpolední studium / 2x2 hod. / týdně    

D/ pondělí – 7.30 – 9.00 hod. + úterý 9.15 – 10.45 hod- ranní studium 2 x 2 / týdně    

E/ středa – 9.00 – 12.00 hod.- ranní studium / 1x4 hod. / týdně  

Cena při 6 – 10 osob =   7.400,-kč/ semestr / celk. 72 hod./ semestr

Cena při 6 – 10 osob = 14.800,-kč / rok / = 144 hod./ rok