Speciální typ jazykových kurzů, ideální pro ty studující, kteří nemohou dodržovat stálé termíny výuky nebo nemají čas na dojíždění do školy.

Skype výuka je moderní způsob výuky cizího jazyka, která probíhá on-line přes internet pomocí programu Skype. Skype umožňuje hlasovou komunikaci ve špičkové kvalitě mezi dvěma počítači a to zcela zdarma. Váš lektor tak s Vámi bude moci komunikovat všude, kde budete mít přístup k rychlému internetu.

Hodina Skype výuky probíhá jako klasická hodina, ale tato metoda má nesporné výhody. Studujete v pohodlí svého domova či firmy a komunikujete s lektorem pomocí mikrofonu a webové kamery. Naši lektoři jsou připraveni zdokonalit nejen vaše konverzační schopnosti, ale i gramatické a poslechové schopnosti prostřednictvím individuálních lekcí angličtiny s využitím Skype.

Co pro to udělat?

Pokud nepoužíváte Skype, můžete si jej zdarma stáhnout zde: http://www.skype.com/intl/cs/
Potřebujete vysokorychlostní připojení ( pro kvalitní, plynulou výuku ) 1–2 MB download a 250-500 kb upload.
Rychlost si můžete změřit zde: http://nastroje.lupa.cz/mereni-rychlosti/
Potřebujete web kameru a sluchátka s mikrofonem pro zaručení kvality hlasového přenosu.

!!! Pouze lektor a Vy nebo skupinovou výuku !!!
!!! Konferenční hovor - “Conference Call“ dle domluvy !!!

Výhody výuky přes SKYPE:

  • Individuální přístup
  • Můžete začít kdykoliv a odkudkoliv
  • Učíte se doma nebo na pracovišti v čase, který Vám vyhovuje
  • Nemusíte cestovat za výukou a šetříte tak čas i peníze
  • Lektoři se mohou věnovat pouze Vám nebo dle domluvy
  • Výuka je přizpůsobena Vašim skutečným potřebám
  • Učíte se jen to, co skutečně potřebujete
  • Ideální pro matky na rodičovské dovolené
  • Vhodné pro tělesně postižené

Pomocí záznamu v chatu (psaná forma), student obdrží kompletní seznam slovní zásoby, která byla v dané hodině použita.
v případě, že byste si výuku angličtiny rádi zrekapitulovali nebo si chcete část hodiny (celou hodinu) poslechnout znovu, není nic jednoduššího, než nechat si hodiny výuky nahrávat. Záznam můžete nahrávat i Vy osobně, v tomto případě však potřebujete externí program (Skype neumí hovory nahrávat).

Skvělá věc pro osoby, které se stydí. Nechcete-li, aby Vás lektor viděl, stačí kdykoli vypnout webovou kameru a pokračovat ve výuce bez obrazu.

Nejste odkázáni pouze na vypsané termíny kurzů, můžete začít kdykoliv a odkudkoliv.
Předplacené hodiny může individuálně čerpat i více osob (např. manžel a manželka atd.).

TYPY SKYPE KURZŮ

One to one výuka
Výuky se účastníte pouze Vy a lektor. Je tak možné zvolit individuální tempo výuky, přesně dle vašich potřeb.

Skupinové kurzy – učte se společně
Skupinové kurzy jsou vhodné pro studenty anebo pro skupinu lidí, kteří nechtějí dojíždět do výuky ( max. počet osob = 4.

PODMÍNKY SKYPE VÝUKY

Vyučovací lekce trvá 45 nebo 60 minut dle domluvy.
1 setkání = 1 x 60 minut nebo 2 x 45 minut.

Úvodní setkání – 15 minut – zdarma, pak máte možnost se rozhodnout, zda si kurz objednáte. Domluvíme se na pravidelných termínech, které se budeme maximálně snažit přizpůsobit Vašim časovým i faktickým potřebám.

K výuce používáme jednak materiály, které Vám budou předem zaslány a dále Vám během výuky lektor zašle odkazy na různé vhodné zdroje z internetu, kde budete společně pracovat s interaktivními cvičeními a poslechy.
Výuka přes Skype je vhodná i pro začátečníky, vzhledem k tomu, že Vám lektor může probírané učivo vysvětlit a procvičit stejně jako ve třídě.

Po obdržení objednávky Vám vystavíme fakturu a zašleme vstupní test. Výuka začne po připsání finanční částky na účet a vyplnění vstupního testu na naších webových stránkách www.ilc-fm.cz.
Klient má možnost zrušit lekci minimálně 24 hodin předem. V případě zrušení lekce méně než 24 hodin předem bude klientovi naúčtována lekce v plné výši. V opačném případě se klient domluví s lektorem na náhradním termínu.
Rušení lekcí se nesmí stát pravidlem.

V naplánovaný čas lektor kontaktuje klienta pomocí programu Skype. Maximální čekací doba než se klient připojí je 15 minut od plánovaného počátku výuky.

Pokud se klient připojí pozdě, musí si být vědom toho, že mu hodina nebude prodloužena a musí ji uhradit v plné výši.
V případě, že hodina nebude moci započít z důvodu technických komplikací, nebude klientovi účtována a bude nahrazena v předem domluveném termínu.

Pokud dojde k technickým komplikacím během výuky ze strany lektora, má klient nárok na náhradu výukového času při příštím setkání.

Objednávka je platná po dobu 5 měsíců a pokud klient nevyčerpá předplacený počet hodin, kurzovné se nevrací.
Klient se zavazuje uvést platné údaje, které budou využity k fakturaci.

Skupinové kurzy – učte se společně

Skupinové kurzy jsou vhodné pro studenty anebo pro skupinu lidí, kteří nechtějí dojíždět do výuky ( max. počet osob = 4.
Úvodní setkání – 15 minut – zdarma, platí pro celou skupinu.
1 setkání – 2 x 45 minut.

Pokud nemáte kamarády či kolegy, se kterými byste se mohli učit, nabídneme Vám kontakty z naší sekce „čekatel“, kde se registrují noví zájemci o skupinové kurzy.

V případě, že nejsou noví zájemci, zapíšeme Vás do této sekce. Uveďte emailovou adresu a tel. číslo, aby se s Vámi mohli případní zájemci spojit. Dále uveďte o jakou úroveň a jaký kurz máte zájem.

Po vytvoření skupiny napíšete objednávku kurzu.

Po obdržení objednávky Vám vystavíme fakturu a zašleme vstupní test. Výuka začne po připsání finanční částky na účet ode všech studentů ze skupiny a po vyhodnocení vstupních testů.

V naplánovaný čas lektor kontaktuje všechny studenty pomocí programu Skype.

Termín výuky lze změnit po domluvě s lektorem a pokud budou všichni studenti ze skupiny souhlasit.

Pokud se některý ze studentů nepřipojí, musí si být vědom toho, že hodina započne bez něho a že hodina mu bude účtována v plné výši.

Pokud se některý ze studentů připojí pozdě, musí si být vědom toho, že mu hodina nebude prodloužena a musí ji uhradit v plné výši.

V případě, že hodina nebude moci započít z důvodu technických komplikací ze strany lektora, nebude studentům účtována a bude nahrazena v předem domluveném termínu.

!!! POZOR !!!

Pro zvýšení efektu vřele doporučujeme min. 2 hod./týdne ať už 1x 2 hod. x 45min. / týdně nebo 2 x 1 hod. x 45min. týdně a víc.

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku.

TEL: 602 718 832

email: info@ilc-fm.cz