TLUMOČENÍ

Tlumočíme konsekutivně a simultánně v celé řadě evropských i mimoevropských jazyků.

Důležitá obchodní jednání, prezentaci firmy, na semináři, konferenci, valné hromadě atd.

Tlumočíme i soudní jednání (pro jednání v soudu, na policii, při svatbě atd.)

Tlumočíme v ČR i v zahraničí.
(Objednavatel hradí tlumočníkovi cestovní náhrady (cestovné, strava, ubytování) podle předpisů platných v ČR.)

Organizaci konferencí včetně poskytnutí tlumočnické techniky
zajistíme Vám kompletní služby (rezervace, doprava, ubytování, hostesky, atd.)

Naši tlumočníci disponují výbornými znalostmi jak příslušného jazyka, tak i oboru v němž tlumočí. Dalším důležitým
předpokladem práce tlumočníka je perfektní znalost mateřského jazyka.

Materiály pro tlumočení přijímáme v papírové i v elektronické podobě (ZIP, CD nebo email) ve všech běžných a mnoha dalších textových i grafických formátech.

Za odbornost, tlumočení o víkendu nebo ve svátek a za každou započatou hodinu nad rámec pracovního dne účtujeme příplatek 100 %.

Máte-li zájem o zpracování předběžné kalkulace nebo chcete-li si objednat tlumočnické služby, volejte prosím: +420 602 718 832 nebo zašlete objednávku e-mailem na adresu: e-mail: info@ilc-fm.cz

INTERPRETING

We interpret consecutively and simultaneously in a number of European and non-European languages for Important business meetings, company presentations, seminars, conferences, general meetings etc..

We also interpret court proceedings, for the police and  weddings etc..

We interpret both in the Czech Republic and abroad.

(The client pays the interpreters‘,: (travelling costs, travel accommodations, meals and drinks) according to the regulations that are valid and enforced by the Czech legislature.

Are Language Agency will Organize conferences for your needs including the provision of interpreting equipment.

Upon request we can provide you with complete services - (reservations, transportation, accommodation, hostesses, etc.)

Our interpreters have excellent knowledge of both the relevant language and the field in which they interpret. Another important prerequisite for interpreting is having a perfect knowledge of the mother tongue of which our interpreters have both.

Interpreting materials are accepted and welcome in advance, both in paper and in electronic form (ZIP, CD, email) in all common and many other text and graphic formats.

Our language school charges a 100 % additional fee on top of the regular hourly rate for interpreting every hour commencing beyond the business day, during the weekend or holiday as well as for expertise interpreting.

 

If you are interested in obtaining a free price calculation or if you want to place an order for interpreting services then please call: +420 602 718 832 or send an order by e-mail to: e-mail: info@ilc-fm.cz