Přehled v stupňů pokročilosti v angličtině dle Evropského referenčního rámce

1. Úplný začátečník — Beginner - A-0
jsem úplný začátečník — (bez znalostí) nebo se znalostmi několika málo slov a frází

2. Pokročilý začátečník — Elementary - A1
začal jsem několikrát, ale bohužel jsem nikdy nedošel moc daleko nebo jsem nedokončil studium z různých důvodů, mám základy z přítomného prostého a průběhového času a z části i minulého času

3. Mírně pokročilý — Pre - Intermediate - A2
mám omezenou slovní zásobu, ale přesto rozumím pasivně a domluvím se na základní úrovni, mám znalosti z přítomného, minulého, budoucího času a jsem seznámen s předpřítomným časem, ale neumím jej s jistotou používat.

4. Středně pokročilý — Intermediate - B1
v běžných situacích rozumím a komunikuji orientačně. Stále ještě přetrvávají gramatické chyby, roste pasivní porozumění a schopnost aktivní komunikace.Částečně chybuji ve výslovnosti a gramatice. Slovní zásoba mi umožňuje se běžně orientovat ve složitějších textech. Mám základní znalost alespoň 7-8 časů (přítomný prostý, průběhový, minulý prostý, budoucí prostý, předpřítomný prostý, předpřítomný průběhový, minulý průběhový a před - minulý) a znám základy podmínkových vět. Výslovnost je docela dobrá, ale stále je slyšet silný přízvuk. . Jsem seznámen s předminulým časem průběhovým.

5. Vyšší pokročilý — Upper – Intermediate - B2
vykazuji plné osvojení gramatiky, mám dobré porozumění a schopnost vyjádřit se jasně. Mám velmi dobrou výslovnost a reaguji téměř ihned. Jsem seznámen se všemi 12 časy, ale stále se vyskytují chyby, zejména v gramatických okruzích.

6. Vysoce pokročilý — Advanced - C1
jsem schopen se zapojit do různých konverzačních rozhovorů a okruhů. Jsem schopen se velmi dobře vyjádřit písemnou formou. Mám velmi dobrý přehled o všech gramatických strukturách. Výslovnost je velmi dobrá.

7. Nejvíce pokročilý — Upper Advanced - Proficiency - C2
mám slovní zásobu přibližně 5 tisíc slov a více a mohu plynule hovořit na jakékoliv téma s minimálním počtem gramatických chyb s perfektní výslovností. Jsem schopen používat angličtinu v žurnalistice, literatuře, filmu atd.

8. Elementary – Conversation – I
konverzace na úrovní Pokročilý začátečník
znám minimálně 3—4 základní časy mám slovní zásobu alespoň 200—500 slov, frází a vazeb.

9. Pre-Intermediate - Conversation - II
konverzace na úrovní
Mírně Pokročilých - znám minimálně 6-7 časů a slovní zásoba 500 - 200slov, frází a vazeb

10. Intermediate – Conversation – III
konverzace na úrovni středně pokročilých — znám minimálně 7—8 časů mám slovní zásobu alespoň 2000 — 4000 slov, frází a vazeb.

11. Upper - Intermediate - Conversation - IV
Konverzace na úrovní vysoce pokročilých - znám minimálně 9-10 časů a mám slovní zásobu od 4000 - 6000 slov, frází a vazeb.

12. Advanced - Upper Advanced - Conversation – V
konverzace na úrovni nejvíce pokročilých — znám minimálně 10—12 časů mám slovní zásobu alespoň 6000 - 10000 slov a víc, frází a vazeb.