Hlavním cílem jazykového auditu je přesně určit a specifikovat úroveň jazykových schopností klienta, tak aby bylo možné zpracovat komplexní dlouhodobý i krátkodobý jazykový program „NA MÍRU“ pro jednotlivce či firmu.

Tato služba výrazně přispívá k efektivnímu finančnímu zhodnocování prostředků vynakládaných na jazykové vzdělávání pracovníků.

Co musí uchazeč podstoupit při jazykovém auditu?

Audit neboli zkouška se skládá z písemné a ústní části: test z anglického jazyka na PC trvající od 15 -  60 minut a ústní zkouška trvající asi 10 minut. Poté jsou studenti zařazeni do jednotlivých skupin podle úrovně znalostí. V průběhu kurzu je právě díky auditu možné přejít do skupiny na odpovídající úrovni dle potřeb studenta.

Kdo ocení jazykový audit?

Ředitelství, vedení i personální oddělení větších či menších firem, které pomoci přesného určení jazykových znalostí svého zaměstnance nevynakládají zbytečné finanční prostředky na vzdělávání.

Jazykový audit ocení rovněž i jednotlivci.

Jaké jsou výhody jazykového auditu?

 • přesně určí váš jazykový profil a znalosti v daném jazyce
 • jsou vhodné pro firmy s větším počtem zaměstnanců
 • pomohou vypracovat krátkodobý, dlouhodobý a individuální studijní plán

I. Výsledky auditu mohou sloužit:

 • k přiřčení nároků na jazykovou kvalifikaci jednotlivých pracovních pozic
 • kdefinování potřeb jednotlivých pracovišť i pracovníků v oblasti jazykového vzdělávání
 • ke stupnici odměňování za odváděnou práci
 • k vyhodnocování výsledků ve firmě
 • k personální práci
 • k výrazné úspoře finančních prostředků plánovaných na jazykové vzdělávání ve firmě

II. Zpracování auditu záleží vždy na zadání obsahu a cílů auditu.

Jeho součástí tak může být:

 • diagnostika předpokladů jednotlivých pracovníků
 • rozsah výuky potřebné k dosažení potřebné úrovně znalostí

Aspekty vzdělávání např.:

 • časový harmonogram
 • strukturalizace jazykových nároků na jednotlivé subjekty ve firmě
 • obsah výuky
 • cíle
 • požadavky

Navržení způsobu dalšího vzdělávání např.:

 • stanovení výukové metody
 • studijní plány
 • učební texty a materiální zabezpečení výuky
 • testy a kontrolní hodnocení
 • evidence a vyhodnocování docházky
 • závěrečné osvědčení (certifikát o studiu možnost složit mezinárodně uznávanou zkoušku)
 • klasifikace výuky (skupinové, individuální)