Interaktivní přístup

Kurzy jsou dynamické a interaktivní (poznatky jsou předávány interaktivní formou), zaměřené na praktické zvládnutí technik ametod, orientované na praxi. účastníci opakováním situací, řešením problémů, vlastní aktivitou a iniciativou v interaktivních metodách získávají konkrétní dovednosti.

Flexibilitu

Reagujeme na aktuální potřeby účastníků v průběhu kurzu. přizpůsobujeme naše lektory a učební pomůcky našim klientům. zpětná vazba je základním stavebním kamenem. Lektor je v roli „kouče“, který předává nové poznatky, ale především diskutuje, řeší individuální potřeby účastníků kurzu, zprostředkovává nové pohledy na situace a jejich dosavadní řešení.

Vyhodnocení výsledků

V průběhu programu i na jeho konci monitorujeme efektivitu programu. Jsme v kontaktu se zadavatelem a pravidelně informujemeo výsledcích.