• Výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny a češtiny,
 • kurzy pro veřejnost,
 • všeobecné kurzy pro začátečníky i pokročilé,
 • konverzační kurzy – úroveň I, II, III, IV a V,
 • kurzy pro firmy „NA MÍRU“,
 • kurzy bankovního jazyka zaměřeného speciálně pro bankovní úředníky a ředitele bank,
 • kurzy obchodní angličtiny, španělštiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny,
 • kurzy obchodní korespondence pro asistentky – (angličtina, španělština, francouzština, němčina a ruština),
 • 1–12 měsíční intenzivní denní, odpolední, večerní a víkendové kurzy (2–40 hod. týdně),
 • dvojjazyčné super intenzivní kurzy pro náročné,
 • intenzivní a super intenzivní letní kurzy,
 • workshop,
 • komplexní jazykové služby včetně překladů a tlumočení,
 • split teaching – střídání lektorů,
 • přípravné kurzy k mezinárodně uznávaným zkouškám (cambridgeské zkoušky z anglického jazyka – KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC – Preliminary, Vantage, Higher, z francouzského jazyka – DELF 1–6, (DALF pro pokročilé), ze španělského jazyka – DELE 1–3 – (Diplomas del Español como Lengua Extranjéra’), z německého jazyka – ZD, ZOP, ZMP a přípravu na základní a všeobecnou státnici z německého, ruského, italského jazyka,
 • jazykové audity,
 • víkendové semináře s rodilým mluvčím,
 • víkendové semináře se zaměřením pouze na různá gramatická témata,
 • specializované víkendové nebo týdenní semináře vedené rodilými mluvčími pro učitele anglického jazyka, kteří by si rádi zdokonalili výslovnost, slovní zásobu, gramatické znalosti, tematické okruhy,
 • poradenství — při směrování kurzu („na míru“) a výběru vhodné literatury,
 • moderní multimediální výuku jazyků na PC,