Naší filozofií je naučit či zdokonalit Vás ve Vámi zvoleném jazyce:

 • správně vyslovovat a artikulovat
 • napsat text bez gramatických chyb
 • přečíst a porozumět textu
 • naslouchat cizímu jazyku, spontánně mluvit a reagovat
 • systematicky rozvíjet vaše jazykové schopnosti
 • držet se zásady maximálně 9 studentů ve třídě, což zaručuje vyšší efektivitu výuky a rychlejší tempo nárůstu znalostí v daném jazyce.

Všechny výše uvedené body Vám zaručí, že se po absolvování kurzu domluvíte v cizím jazyce a naučíte se jej dokonale ovládat.

Naše záruky

 • Nízký počet studentů v jedné třídě.
 • Rychlý nárůst slovní zásoby.
 • Tempo výuky přizpůsobené posluchačům.
 • Střídání konverzačních témat a tematických okruhů v daném semestru.
 • Dosažení vynikajicích výsledků díky komunikativnosti a zábavnosti kurzu.
 • Maximální a profesionální diskrétnost.
 • Nízké ceny.
 • Dosažení úrovně vašich znalostí, abyste se zcela osamostatnili a byli schopni komunikovat bez tlumočníků na dovolených, služebních cestách či při obchodních návštěvách ve vaší firmě.
 • Zvýšení vašeho sebevědomí.
 • Kvalitní jazykové audity umožňují přesné zjištění vašich dosavadních jazykových znalostí.
 • Kvalitní Work Shop.
 • Kvalitní multimediální výuka
 • Tradiční a kvalitní výuka na špičkové úrovni.
 • Moderní, komunikativní a osvědčené metody výuky.
 • Moderní zahraniční učebnice a pomůcky, které přimějí studenta ke studiu.
 • Autentické audio-video nahrávky, cizojazyčné texty pro zpestření výuky (konverzace, dialogy, hry, písničky, drilování).
 • Profesionální a zodpovědný přístup lektora.
 • Spolehlivé zázemí ve velmi přijatelných prostorech v centru Frýdku–Místku a v Ostravě.
 • Zkušený tým pedagogů a lektorů.
 • Přátelská atmosféra.