ANGLIČTINA

Angličtina je v dnešní době jedním ze základních cizích jazyků, který by moderní člověk měl ovládat nejen proto, že je celosvětově používaná jako jednací jazyk. Chceme-li pracovat se zahraničními partnery, stává se téměř nezbytnou. S naším plánovaným vstupem do EU nabývá znalost angličtiny ještě větší důležitosti. Je nepostradatelná pro získání výhodného zaměstnání a v oblasti cestovního ruchu je velice rozšířená. V našich kurzech se zaměřujeme na běžnou formu jazyka pro „osobní potřebu“, ale i na rozšíření znalostí v oblasti ekonomie, bankovnictví či obchodní korespondence.

Proč právě s námi?

Díky naší metodologii zvládnete anglický jazyk jako nástroj komunikace a to je charakteristickým rysem naší výuky. Naučíte se rychle komunikovat a orientovat se ve světě obchodu i běžné konverzace v nejfrekventovanějších světových jazycích.