ANGLIČTINA

Angličtina je v dnešní době jedním ze základních cizích jazyků, který by moderní člověk měl ovládat nejen proto, že je celosvětově používaná jako jednací jazyk. Chceme-li pracovat se zahraničními partnery, stává se téměř nezbytnou. S naším plánovaným vstupem do EU nabývá znalost angličtiny ještě větší důležitosti. Je nepostradatelná pro získání výhodného zaměstnání a v oblasti cestovního ruchu je velice rozšířená. V našich kurzech se zaměřujeme na běžnou formu jazyka pro „osobní potřebu“, ale i na rozšíření znalostí v oblasti ekonomie, bankovnictví či obchodní korespondence.

FRANCOUZŠTINA

Kurzy francouzštiny mají několik stupňů: začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí a pokročilí, které jsou rozděleny do několika podrobnějších úrovní. Studenti mohou absolvovat kurz v různých intenzitách od 2 do 40 vyučovacích hodin týdně. Výuka probíhá od 1 × týdně po 2 vyučovacích hodinách až po denní studium s celkovým počtem 8 vyučovacích hodin denně, dle požadavků studentů. Kurzy je možné ukončit mezinárodními zkouškami např.: (DELF 1–6, DALF pro vyšší pokročilé nebo Státní zkouškou), což není podmínkou přijetí do kurzu.

NĚMČINA

Kurzy němčiny provozujeme ve 4 úrovních: začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí. Mohou obsahovat 2—40 vyučovacích hodin týdně. Výuka probíhá od 1× týdně po 2 vyučovacích hodinách až po denní studium s celkovým počtem 8 vyučovacích hodin denně dle Vašich požadavků. Kurzy mohou být ukončeny mezinárodními zkouškami, jako např.: ZD —Das Zertifikat Deutsch, ZOP — Zentrale Oberstufenprüfung, ZMP — Zentrale Mittelstufenprüfung, nebo Státní jazykovou zkouškou, které nejsou podmínkou přijetí do kurzu.

ŠPANĚLŠTINA

Španělsky dnes mluví 500 miliónů obyvatel naší planety, a to ve 21 zemích světa. Země, kde je španělština rodným jazykem, jsou atraktivními turistickými oblastmi. Nejen proto, ale i z obchodních důvodů se španělština stává stále více populární a nepostradatelnou. Z toho vyplývá, že při znalosti španělského jazyka budete mít větší možnosti uplatnění na mezinárodním trhu práce a lepší vyhlídky pro růst v mezinárodním prostředí. Přirozeně, že existují mnohé další důvody proč se učit španělskému jazyku, například pro velký přínos španělské kultury v oblasti architektury, umění a světové literatury.

Mezinárodní jazykové centrum ve Frýdku–Místku nabízí kurzy španělštiny s kvalifikovanými lektory, kteří splňují všechny potřebné předpoklady. K výuce se používají nejrůznější materiály, včetně článků ze španělského tisku a internetu. Kurzy španělštiny mají 4 úrovně: začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí a pokročilí a mohou obsahovat 2—40 vyučovacích hodin týdně (a to od 1 × týdně po 2 vyučovacích hodinách až po denní studium s celkovým počtem 8 vyučovacích hodin denně, dle požadavků klienta). Kurzy mohou být ukončeny mezinárodními zkouškami, jako např.: (DELE 1—3, C.I.E.,D.B.E.,D.S.E. nebo Státní jazykovou zkouškou), které nejsou podmínkou přijetí do kurzu.

ITALŠTINA a RUŠTINA

Kurzy italštiny a ruštiny provozujeme ve 4 úrovních: začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, vyšší pokročilí. Mohou obsahovat 2—40 vyučovacích hodin týdně. Výuka probíhá od 1 × týdně po 2 vyučovacích hodinách až po denní studium s celkovým počtem 8 vyučovacích hodin denně dle vašich požadavků. Délka kurzu je různá (od 1 týdne do 12 měsíců). Kurzy mohou být ukončeny Státní jazykovou zkouškou, což není podmínkou přijetí do kurzu.

ČÍNŠTINA

Čínština zaujímá první místo na světě v počtu mluvčích cca 1,3 miliardy. Současnou standardní čínštinou, vycházející ze severních dialektů, se dohovoříte kromě ČLR i v Hongkongu, v Macau, na Tchaj-wanu a do určité míry i v Singapuru. Existuje množství nářečí, která jsou si často velmi vzdálená. Díky velkým rozdílům mezi jednotlivými nářečími se vždy můžete spolehnout na čínské znaky, které jsou všem srozumitelné.

Proč právě s námi?

Díky naší metodologii zvládnete cizí jazyky jako nástroj komunikace a to je charakteristickým rysem naší výuky. Naučíte se rychle komunikovat a orientovat se ve světě obchodu i běžné konverzace v nejfrekventovanějších světových jazycích.